Hướng Dẫn Mua Vàng Tự Động:
- Bước 1: Đăng nhập vào Web
- Bước 2: Nạp Tiền vào Tài Khoản, Sau khi có tiền hãy nhập Đúng tên Nhân Vật, Vũ Trụ rồi Mua Vàng
- Bước 3: Tới Vách núi kakarot Khu 23 để giao dịch vàng
Nhân vật Số Vàng Tình Trạng

Nhân vật giao Vàng

Tên NV Vũ trụ Vị trí Khu
toan1sall 1 Sao Vách núi Kakarot 23
toan2sall 2 Sao Vách núi Kakarot 23
toan3sall 3 Sao Vách núi Kakarot 23
toan4sall 4 Sao Vách núi Kakarot 23
toan5sall 5 Sao Vách núi Kakarot 23
toan6sall 6 Sao Vách núi Kakarot 23
toan7sall 7 Sao Vách núi Kakarot 23

nhan vat ban vang

Nhân vật bán vàng đứng như trên hình