Giá bán Ngọc Xanh tự động:
- VT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (x7.7)
Điều kiện cần có khi Mua Ngọc tự động:
1, Có ít nhất 1 Ngọc, không cài MBV
2, Đưa nhân vật tới Siêu Thị
3, Hành trang còn 1 chỗ trống, không Đăng Nhập khi đang Mua Ngọc
Lưu ý: những VT không bán là vì VT đó đã hết ngọc.
Hiện tại bạn chưa có lịch sử mua Ngọc